Tiếp Sức Mùa Thi 2022: 2K4 Di chuyển khó – Đã có Be lo

🚗🚕🚘 Thoải mái di chuyển, tự tin mùa thi
👉 Trong khuôn khổ chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Be Group triển khai các hoạt động hỗ trợ di chuyển đối với thí sinh, người nhà thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

🚘🚘 Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn!