Đường dây nóng hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng

Nhằm cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, Bộ GD-ĐT đã công bố đường dây nóng giúp giải đáp các thắc mắc của thí sinh và phụ huynh.

Cụ thể, để được hỗ trợ thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh và phụ huynh có thể gửi email đến địa chỉ hotrothi2021@moet.gov.vn (từ ngày 27/4 đến ngày 20/8); hoặc hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386. Đợt 1 từ ngày 27/4 đến ngày 11/5; đợt 2 từ ngày 6/7 đến ngày 9/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6-9/7.
Với các thắc mắc liên quan đến xét tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, thí sinh và phụ huynh có thể gửi câu hỏi qua email: hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn để nhận giải đáp từ Bộ GD-ĐT (từ ngày 27/4 đến ngày 31/12); hoặc nhận hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386. Đợt 1 từ ngày 27/4 đến ngày 11/5; đợt 2 từ ngày 6/8 đến ngày 1/9.
Bộ GD-ĐT yêu cầu, các trường phải thành lập bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của nhà trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh. Đồng thời, thông báo số điện thoại, email giải đáp trên trang thông tin điện tử của nhà trường và phương tiện thông tin đại chúng khác.
Thúy Nga | Vietnamnet.vn
Với các thắc mắc liên quan đến xét tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, thí sinh và phụ huynh có thể gửi câu hỏi qua email: hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn để nhận giải đáp từ Bộ GD-ĐT (từ ngày 27/4 đến ngày 31/12); hoặc nhận hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386. Đợt 1 từ ngày 27/4 đến ngày 11/5; đợt 2 từ ngày 6/8 đến ngày 1/9.
Bộ GD-ĐT yêu cầu, các trường phải thành lập bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của nhà trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh. Đồng thời, thông báo số điện thoại, email giải đáp trên trang thông tin điện tử của nhà trường và phương tiện thông tin đại chúng khác.
Thúy Nga | Vietnamnet.vn