Ai đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2021?

Bắt đầu từ hôm nay, 27/4, các thí sinh đáp ứng đủ điều kiện dự thi đã bắt đầu nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 và đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm. 

Tính đến 17h ngày 11-5, theo số liệu tổng hợp của Bộ GD&DT, có 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, thí sinh tự do là 41.994 (chiếm 4,13%); thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 222.356 (chiếm 21,91%); thí sinh chỉ dự thi để xét tuyển sinh là 33.779 (chiếm 3,33%).

Thí sinh đăng ký dự thi với cả 2 mục đích xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh gồm có 758.837 (chiếm 74,76%).

Trước đó, Bộ GD&ĐT công bố  Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có quy định rõ về đối tượng dự thi và điều kiện dự thi.

Đối tượng dự thi 

Theo Bộ GD&ĐT, những đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT là những người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi. Những người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước cũng được dự thi.

Đối tượng dự thi thứ ba là người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT đã quy định rõ đối tượng và điều kiện dự thi trong Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

Điều kiện dự thi

Để đủ điều kiện dự thi, những người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại li kiểu.

Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, để đủ điều kiện dự thi thì đối tượng này phải có  bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.  Theo đó, các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Những trường hợp bị đình chỉ thi 

Cũng theo Thông tư này, các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây sẽ bị đình chỉ thi là thí sinh bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Những thí sinh mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ cũng bị đình chỉ.

Các hành vi sau cũng bị đình chỉ thi gồm đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi, viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi, có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

    Đăng ký ôn tập 1 kèm 1 miễn phí